MinhEducation

Author
Administrator
MinhEducation Articles
Cambridge IELTS 14 With Audio
Cuốn số 14 trong Bộ đề thi IELTS chính thức của Cambridge, cơ quan soạn thảo và sở hữu bài thi IELTS. Các bộ đề còn lại đều đã được cập nhật trên minh.edu.vn. Các đề thi này đều trải qua quá trình biên soạn, kiểm soát chất lượng, kiểm thử và thống kê đánh […]
Learn More
Art & Design: Teacher’s Book
Sách giáo viên này có chứa đáp án và lời thoại của bài nghe trong Student’s Book. Click “READ MORE” to see the download link at the end. Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Learn More
Achieve IELTS Practice Test Book
Bộ đề này gồm 4 đề IELTS mô phỏng bài thi thực tế. Hai tác giả Anthea Bazin và Alaine Boyd đều là người có kinh nghiệm lâu năm viết đề thi thật cho Cambridge. Click “READ MORE” to see the download link at the end. Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo […]
Learn More
Chép chính tả: có tác dụng, nhưng không phải ai cũng … cắm đầu vào chép
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Chép chính tả giup các bạn quen tai […]
Learn More
Câu hỏi yêu cầu phỏng đoán IELTS Speaking Part 3
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Kinh nghiệm trả lời những câu hỏi phỏng […]
Learn More
Oxford Grammar One: Student’s Book with Audio CD
Sách dành cho level thứ 2 trong series. Dùng chức năng tìm kiếm để tìm các level khác. Click “READ MORE” to see the download link at the end. Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Learn More
Concrete and Cement Production
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Thêm cho các bạn sắp làm bài về […]
Learn More
IELTS UPDATES - ĐỀ MỚI NHẤT
IELTS UPDATES – ĐỀ MỚI NHẤT
Lưu ý: Cambridge có sử dụng lại đề đã thi, điều này cũng dễ hiểu, vì họ sẽ tiết kiệm được chi phí, nâng cao lợi nhuận. Đọc các đề bên dưới các bạn cũng có thể thấy đôi khi chúng lặp, lúc thì ở Pakistan, lúc thì ở Ấn Độ, v.v. Như vậy nếu […]
Learn More
Để đạt writing task 1 trên 7.5.
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Với các bạn đã được nhận xét bài […]
Learn More
The Complete Guide to IELTS Writing Task 1 Phil Biggerton
Hướng dẫn Cuốn sách này dành cho kỹ năng Viết Task 1, từ một giám khảo IELTS của Cambridge, từng làm việc cho Hội đồng Anh ở nhiều nơi trên thế giới, có hàng chục năm giảng dạy về Tiếng Anh và ngôn ngữ học ở bậc đại học ở Anh. Sách chỉ dẫn vô […]
Learn More