MinhEducation

Author
Administrator
MinhEducation Articles
English for Information Technology 1 (with tests, glossaries, and teacher’s notes)
Sách phù hợp cho người đã có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản, cung cấp tình huống luyện tập ngôn ngữ rất sát thực với người có công việc trong lĩnh vực IT, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, nội dung nghe, đọc, v.v. Nếu Tiếng Anh chưa đạt khả năng giao tiếp cơ […]
Learn More
Cambridge IELTS 13 With Audio CDs
Cuốn số 13 trong Bộ đề thi IELTS chính thức của Cambridge, cơ quan soạn thảo và sở hữu bài thi IELTS. Các bộ đề còn lại đều đã được cập nhật trên minh.edu.vn. Các đề thi này đều trải qua quá trình biên soạn, kiểm soát chất lượng, kiểm thử và thống kê đánh […]
Learn More
Cách chấm điểm IELTS
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Hôm trước thi thử mấy bạn hỏi nên […]
Learn More
English for Information Technology 2 with Audio CDs Students Book
Hướng dẫn Sách phù hợp cho người đã có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản, cung cấp tình huống luyện tập ngôn ngữ rất sát thực với người có công việc trong lĩnh vực IT, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, nội dung nghe, đọc, v.v. Nếu Tiếng Anh chưa đạt khả năng giao […]
Learn More
Từ điển Oxford Advanced Learners’ Dictionary 9th Edition for Android
Oxford Advanced Learners’ Dictionary 9th Edition là từ điển mới nhất của NXB Oxford. Bản phần mềm này dành cho điện thoại và máy tính bảng chạy Android. Chỉ cần download và cài đặt là dùng được. Các tính năng vô cùng hữu ích, nên tìm hiểu để sử dụng hiệu quả. Nếu không hiểu, […]
Learn More
Hướng dẫn sử dụng từ điển kết hợp từ cho Writing và Speaking
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Hướng dẫn sử dụng từ điển kết hợp […]
Learn More
Oxford Words Skills Idioms and Phrasal Verbs Advanced
Để giao tiếp tốt và tự nhiên, bạn rất cần biết cách sử dụng một lượng tương đối các thành ngữ (idioms, phrasal verbs, và collocations). Để đạt điểm kỹ năng nói cao trong các bài thi chuẩn hoá như IELTS, biết sử dụng thành ngữ là một yêu cầu bắt buộc của phần từ […]
Learn More
Oxford Words Skills Idioms and Phrasal Verbs Intermediate
Để giao tiếp tốt và tự nhiên, bạn rất cần biết cách sử dụng một lượng tương đối các thành ngữ (idioms, phrasal verbs, và collocations). Để đạt điểm kỹ năng nói cao trong các bài thi chuẩn hoá như IELTS, biết sử dụng thành ngữ là một yêu cầu bắt buộc của phần từ […]
Learn More
English for Finance and Banking 2 Student’s Book
Sách này dành cho người học Tiếng Anh phục vụ công việc về tài chính và ngân hàng, ở trình độ gần trung cấp. Nếu ở trình độ thấp hơn, nên tìm cuốn English for Finance and Banking 1, đã có trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm và download sách. Nên […]
Learn More
English for Finance and Banking 1 Student’s Book
Sách này dành cho người học Tiếng Anh phục vụ công việc về tài chính và ngân hàng, ở trình cơ bản. Nếu ở trình độ cao hơn, nên tìm cuốn English for Finance and Banking 2, đã có trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm và download sách. Nên chuẩn bị […]
Learn More