MinhEducation

Author
Administrator
MinhEducation Articles
Macmillan’s Tips for IELTS
Sách giải thích cặn kẽ từng bước để giải quyết mọi dạng câu hỏi trong bài thi. Các hướng dẫn làm bài được chia nhỏ thành từng bước, cách giải thích dễ hiểu để người học có thể dễ dàng áp dụng. Tuy nhiên không có kèm các bài luyện tập, cần sử dụng thêm […]
Learn More
Cambridge English Vocabulary In Use – Intermediate and Intermediate 3rd Edition
Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary In Use từ bắt đầu tới nâng cao vô cùng hữu ích cho người học. Sách hướng dẫn rất rõ ràng, súc tích cả về phương pháp học từ vựng hiệu quả và từ vựng theo chủ đề. Đúng như tên gọi, từ vựng được lựa chọn trong bộ sách […]
Learn More
Test Your English Vocabulary In Use Elementary 2nd Edition
Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary In Use từ bắt đầu tới nâng cao vô cùng hữu ích cho người học. Sách hướng dẫn rất rõ ràng, súc tích cả về phương pháp học từ vựng hiệu quả và từ vựng theo chủ đề. Đúng như tên gọi, từ vựng được lựa chọn trong bộ sách […]
Learn More
Cambridge Vocabulary In Use Elementary 2nd Edition
Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary In Use từ bắt đầu tới nâng cao vô cùng hữu ích cho người học. Sách hướng dẫn rất rõ ràng, súc tích cả về phương pháp học từ vựng hiệu quả và từ vựng theo chủ đề. Đúng như tên gọi, từ vựng được lựa chọn ở đây đều […]
Learn More
Cambridge Vocabulary In Use Basic With Answers and CDs
Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary In Use từ bắt đầu tới nâng cao vô cùng hữu ích cho người học. Sách hướng dẫn rất rõ ràng, súc tích cả về phương pháp học từ vựng hiệu quả và từ vựng theo chủ đề. Đúng như tên gọi, từ vựng được lựa chọn ở đây đều […]
Learn More
“Dùng In conclusion điểm sẽ thấp!”
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Nhiều bạn hỏi những câu về những từ […]
Learn More
Cứ đọc, cứ nghe đi khác giỏi? No.
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Một sai lầm nghiêm trọng của các ông […]
Learn More
Writing Task 2: Lên kế hoạch ý tưởng cho bài viết
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Post này lại liên quan tới tổ chức […]
Learn More
Cập nhật đề thi Writing ngày 3.2.2018
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Thêm 1 đề thi cập nhật, các em […]
Learn More
Cập nhật đề thi IELTS Writing 1.2.2018
Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂 Đề thi tuần trước các đồng chí, các […]
Learn More