IELTS BOOKS

Cambridge Vocabulary In Use Elementary 2nd Edition

Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary In Use từ bắt đầu tới nâng cao vô cùng hữu ích cho người học. Sách hướng dẫn rất rõ ràng, súc tích cả về phương pháp học từ vựng hiệu quả và từ vựng theo chủ đề.

Đúng như tên gọi, từ vựng được lựa chọn ở đây đều có tính thực tế rất cao, được lọc theo mức độ phổ biến dựa vào nguồn dữ liệu khổng lồ về sử dụng ngôn ngữ thực tế của Cambridge. Chúng cũng được phân loại theo trình độ giúp người học dễ dàng xác định nên bắt đầu từ đâu, tiết kiệm thời gian học.

Cuốn này phù hợp cho người học ở trình độ cơ bản, sau trình độ bắt đầu. Người học ở trình độ hoàn toàn bắt đầu, tìm cuốn Cambridge Vocabulary In Use Basic, truy cập minh.edu.vn, sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách.

Với mỗi bài học, nên dành thời gian đọc kỹ hướng dẫn và giải nghĩa ở các trang lý thuyết, sau đó luyện tập củng cố bằng cách làm các bài tập theo sau đó. Để ôn tập hiệu quả, nên ghi chú, lấy các ví dụ, tốt nhất là có liên hệ với bản thân, nhất là các ví dụ gợi một kỷ niệm, cảm xúc, sẽ giúp ghi nhớ lâu hơn.

Sau đó cũng nên làm các thẻ học từ điện tử (flashcard) trên các phần mềm như quizlet.com (Tạo tài khoản và tạo thẻ học miễn phí.) Sử dụng bộ phần mềm này để này tiếp tục ôn tập bằng thẻ, bài kiểm tra, trò chơi, phát âm, … khi nào có thời gian rảnh. Lưu ý, cần đọc kỹ sách, luyện tập kỹ trong sách để thực sự hiểu từ rồi mới dùng quizlet.com chỉ để ôn tập.

Đó là để biết từ, còn để sử dụng hiệu quả, cần tìm cơ hội áp dụng vào các tình huống nói và viết. Đây là cách duy nhất.

Để nhận được lời khuyên về học Tiếng Anh hiệu quả nói chung, và luyện thi chứng chỉ, để lại comment ở cuối bài viết. Để tìm sách học Tiếng Anh, truy cập minh.edu.vn, thư viện sách Tiếng Anh chất lượng nhất, lớn nhất Việt Nam.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

Cambridge Vocabulary In Use Basic With Answers and CDs

Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary In Use từ bắt đầu tới nâng cao vô cùng hữu ích cho người học. Sách hướng dẫn rất rõ ràng, súc tích cả về phương pháp học từ vựng hiệu quả và từ vựng theo chủ đề.

Đúng như tên gọi, từ vựng được lựa chọn ở đây đều có tính thực tế rất cao, được lọc theo mức độ phổ biến dựa vào nguồn dữ liệu khổng lồ về sử dụng ngôn ngữ thực tế của Cambridge. Chúng cũng được phân loại theo trình độ giúp người học dễ dàng xác định nên bắt đầu từ đâu, tiết kiệm thời gian học.

Cuốn này phù hợp cho người học ở trình độ bắt đầu. Với mỗi bài học, nên dành thời gian đọc kỹ hướng dẫn và giải nghĩa ở các trang lý thuyết, sau đó luyện tập củng cố bằng cách làm các bài tập theo sau đó. Để ôn tập hiệu quả, nên ghi chú, lấy các ví dụ, tốt nhất là có liên hệ với bản thân, nhất là các ví dụ gợi một kỷ niệm, cảm xúc, sẽ giúp ghi nhớ lâu hơn.

Sau đó cũng nên làm các thẻ học từ điện tử (flashcard) trên các phần mềm như quizlet.com (Tạo tài khoản và tạo thẻ học miễn phí.) Sử dụng bộ phần mềm này để này tiếp tục ôn tập bằng thẻ, bài kiểm tra, trò chơi, phát âm, … khi nào có thời gian rảnh. Lưu ý, cần đọc kỹ sách, luyện tập kỹ trong sách để thực sự hiểu từ rồi mới dùng quizlet.com chỉ để ôn tập.

Đó là để biết từ, còn để sử dụng hiệu quả, cần tìm cơ hội áp dụng vào các tình huống nói và viết. Đây là cách duy nhất.

Để nhận được lời khuyên về học Tiếng Anh hiệu quả nói chung, và luyện thi chứng chỉ, để lại comment ở cuối bài viết. Để tìm sách học Tiếng Anh, truy cập minh.edu.vn, thư viện sách Tiếng Anh chất lượng nhất, lớn nhất Việt Nam.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

Destination C1-C2 Grammar and Vocabulary with Answer key

Sách gồm 28 bài từ vựng và ngữ pháp, cung cấp kiến thức cần thiết để đạt trình độ C1-C2, hoặc 7.0-9.0 IELTS. Cuối sách có phụ lục chi tiết phần từ vựng cần tích luỹ. Sau khi đã luyện tập nên sử dụng phụ lục này kiểm tra mức độ ghi nhớ và ôn tập. Sách cũng gồm có các bài kiểm tra rất đều đặn sau 2 bài học và sau một giai đoạn học dài hơn.

Đây là sách hỗ trợ, để nâng cao khả năng Tiếng Anh cần luyện tập thêm đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Để được hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, để lại câu hỏi trong mục comment bên dưới. Để tìm và tải sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn và sử dụng chức năng tìm kiếm.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

Destination B2 Grammar and Vocabulary with Answer key

Sách gồm 28 bài từ vựng và ngữ pháp, cung cấp kiến thức cần thiết để đạt trình độ B2, hoặc 5.5-6.5 IELTS, 600-750 TOEIC. Cuối sách có phụ lục chi tiết phần từ vựng cần tích luỹ. Sau khi đã luyện tập nên sử dụng phụ lục này kiểm tra mức độ ghi nhớ và ôn tập. Sách cũng gồm có các bài kiểm tra rất đều đặn sau 2 bài học và sau một giai đoạn học dài hơn.

Đây là sách hỗ trợ, để nâng cao khả năng Tiếng Anh cần luyện tập thêm đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Để được hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, để lại câu hỏi trong mục comment bên dưới. Để tìm và tải sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn và sử dụng chức năng tìm kiếm.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

Destination B1 Grammar and Vocabulary with Answer Key

Sách gồm 42 bài từ vựng và ngữ pháp, cung cấp kiến thức cần thiết để đạt trình độ B1, hoặc 4.5-5.0 IELTS, 500 TOEIC. Cuối sách có phụ lục chi tiết phần từ vựng cần tích luỹ. Sau khi đã luyện tập nên sử dụng phụ lục này kiểm tra mức độ ghi nhớ và ôn tập. Sách cũng gồm có các bài kiểm tra rất đều đặn sau 2 bài học và sau một giai đoạn học dài hơn.
Đây là sách hỗ trợ, để nâng cao khả năng Tiếng Anh cần luyện tập thêm đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Để được hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, để lại câu hỏi trong mục comment bên dưới. Để tìm và tải sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn và sử dụng chức năng tìm kiếm.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

Kaplan IELTS Premier with 8 Practice tests

Kaplan là một nhà xuất bản rất có kinh nghiệm với các bài thi chuẩn hoá. IELTS Premier with 8 practice tests là một bộ sách khá tỉ mỉ về bài thi IELTS, hướng dẫn đầy đủ các dạng bài, kỹ thuật làm bài, cùng một bộ đề luyện thi lớn.

Ngoại trừ một số nhầm lẫn về format bài thi đọc, như việc nhận định nhầm các câu hỏi Multiple Choice thường có 3 lựa chọn (thực ra là 4), thì các lời khuyên về kỹ năng làm bài, chất lượng các bài đọc, nghe, các câu hỏi được thiết kế tốt. Các mẫu câu trả lời cho bài thi nói và viết có chất lượng tốt.

Nhìn chung sách có thể hỗ trợ tốt cho các bạn đang luyện tập chuẩn bị cho bài thi IELTS, cả bài thi học thuật (Academic Module) và bài thi tổng quát (General Module).

Nên sử dụng kết hợp các tài liệu là sách giáo khoa giúp luyện tập bài bản các dạng bài thi và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác. Để kiểm tra năng lực của mình chính xác hơn, nên sử dụng bộ đề thi chính thức từ Cambridge, bộ Cambridge Practice Test for IELTS. Hầu như tất cả sách IELTS đều có thể tìm thấy trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách. Để lại tin nhắn ở mục comments cuối mỗi bài viết nếu muốn nhận lời khuyên về học Tiếng Anh nói chung và chuẩn bị cho bài thi IELTS nói riêng.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

Cambridge Grammar for IELTS

Bộ sách Cambridge Grammar for IELTS được Cambridge xuất bản. Cambridge ESOL cũng là cơ quan “sản xuất”, sở hữu bài thi IELTS.

Mặc dù không có một loại ngữ pháp riêng nào cho IELTS, nhưng cuốn sách này vẫn rất có ý nghĩa do lựa chọn các nội dung luyện tập ngữ pháp liên quan tới bài thi, như mô tả biểu đồ, các thì ngữ pháp thí sinh thường mắc lỗi trong bài thi nói, v.v. Sách cũng kèm theo nhiều bài kiểm tra, từ bài giúp đánh giá trình độ ban đầu, phát hiện các điểm yếu ngữ pháp tới các bài kiểm tra sự tiến bộ theo mỗi chủ đề, giúp người học xác định nhanh chóng chủ điểm cần ưu tiên, ôn tập củng cố dễ dàng.

Nên sử dụng kết hợp các tài liệu là sách giáo khoa giúp luyện tập bài bản các dạng bài thi và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác. Hầu như tất cả đều có thể tìm thấy trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách. Để lại tin nhắn ở mục comments cuối mỗi bài viết nếu muốn nhận lời khuyên về học Tiếng Anh nói chung và chuẩn bị cho bài thi IELTS nói riêng.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

Barron Writing for the IELTS 2016 Edition

Cuốn sách từ Barron, tên tuổi lớn trong lĩnh vực xuất bản sách chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hoá như SAT, GMAT, GRE, TOEFL, IELTS.

Sách hướng dẫn chi tiết các dạng bài của phần 1 và phần 2 bài thi viết IELTS, gồm cả bài thi học thuật Academic Module và bài thi tổng quát, General Module. Ngoài kỹ đặc điểm, kỹ thuật làm bài, sách còn cung cấp các nội dung bổ trợ hiệu quả theo các tiêu chí chấm điểm của bài thi như tính mạch lạc, từ vựng, ngữ pháp.

Tham khảo các tài liệu luyện thi IELTS và học Tiếng Anh tổng quát khác trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách, nếu cần lời khuyên về học Tiếng Anh hay luyện thi IELTS, hãy để lại tin nhắn trong mục comments.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

New Insight into IELTS Practice Test

Đây là bộ đề trọn vẹn, gồm một đề thi IELTS Academic và một đề thi General Training. Mỗi đề gồm đầy đủ đề thi và đáp án, lời thoại của phần nghe, bài viết mẫu cho đề thi viết. Có thể sử dụng bộ đề này để kiểm tra trình độ trước khi học, hoặc sau khi đã luyện thi. Nếu band điểm đã gần mức mong muống, thường là còn thiếu khoảng 1.0 thì nên luyện tập cách làm từng dạng bài thi IELTS bằng các bộ sách giáo khoa khác như New Insight into IELTS, sách giáo khoa và sách bài tập, hoặc các bộ sách khác của Cambridge và các nhà xuất bản uy tín như Longman, Barron, Macmillan. Tham khảo mục Student’s Library trên minh.edu.vn, sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách cụ thể.

Nếu điểm kiểm tra còn cách quá xa mức mong muốn thì nên xây dựng vốn từ vựng, ngữ pháp và ngữ âm làm nền tảng luyện tập toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trước khi luyện thi IELTS. Tại sao?

IELTS là bài thi kỹ năng ngôn ngữ, cũng như bài thi sát hạch lái xe kiểm tra kỹ năng lái xe. Điều quan trọng là bạn biết lái xe, sau đó chỉ cần tới trường thi luyện tập một chút cho quen dạng thức của bài thi là có thể thi được. Nếu chìa khoá chưa biết cắm vào đâu, chân ga, gạt nước thế nào… thì tốt nhất bạn chưa nên đi luyện thi làm gì, nên đến trường dạy lái ô tô, rồi ra đường học lái xe đã, rồi hãy luyện thi.

IELTS cũng vậy, nếu muốn 6.0 mà mình đang 1.5 thì bạn có đến lớp học IELTS cũng không giải quyết gì cả. Đừng coi thường các lớp giao tiếp nghe-nói-đọc-viết. Nó phù hợp với bạn hơn.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced

Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced của NXB Cambridge phù hợp cho level 7.0-9.0. Nên sử dụng danh mục từ cuối sách, tra nghĩa trong từ điển những từ chưa biết. Sau đó quay trở lại luyện tập theo các đơn vị bài để củng cố từ và luyện tập kỹ năng làm bài thi. Sau đó có thể dùng phần mềm quizlet.com để soạn lại danh mục từ, phục vụ ôn tập củng cố về sau.
Nên luyện tập cùng các bộ sách có hướng dẫn kỹ thuật làm bài thi đầy đủ như các bộ sách Cambridge Complete IELTS, các bộ đề Cambridge IELTS, hay các bộ sách khác đều có trên minh.edu.vn. Dùng chức năng tìm kiếm để tìm sách.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.