Chưa được phân loại

Oxford FCE Practice Tests

Đây là bộ đề, gồm 4 đề thi hoàn thiện kèm đáp án. Sử dụng bộ đề để kiểm tra năng lực ban đầu, sự tiến bộ trong khi học, và để làm quen bài thi trước khi thi. Để nâng cao nền tảng từ vựng, ngữ pháp, phát âm, và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, nên sử dụng các bộ sách giáo khoa thiết kế riêng phù hợp cho trình độ của mình mới có thể tiến
bộ. Để lại comment bên dưới bài viết nếu bạn muốn được hướng dẫn thêm.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

California Science, Grade 3 – Student Edition (2008)

“California Science” develops science concepts through purposeful, hands-on activities, compelling reading content, and dynamic visuals and graphics. It provides pupils with accurate, standards-based content designed to create scientifically-literate citizens. Pupils learn through rich, readable content, strong visual connections, and hands-on activities.
Reading age for native speakers: Elementary School pupils (3rd grade)

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

California Mathematics (Concepts, Skills, Problem Solving) Grade 3 – Student Edition (2008)

California Mathematics: Concepts, Skills, and Problem Solving” was developed to specifically target the skills and topics that give pupils the most difficulty. It includes diagnostic, formative, and summative assessment; data-driven instruction; intervention options; and performance tracking, as well as remediation, acceleration, and enrichment tools throughout the program.
Reading age for native speakers: Elementary School pupils (3rd grade)

Link Download: Click vào đây
Password giải nén: minh.edu.vn