SAT BOOKS

Ultimate Guide for the SAT Grammar

Lời Nhà xuất bản:
“Lần tái bản thứ ba của cuốn The Ultimate Guide to SAT Grammar cung cấp hướng dẫn đầy đủ cho mọi vấn đề ngữ pháp và tu từ được kiểm tra trong bài thi SAT mới, phần trắc nghiệm Viết. Rất nhiều bài tập giúp học sinh chuyển từ việc học khái niệm đơn lẻ sang áp dụng kỹ năng để giải các bài tập dựa trên đọc đoạn văn và văn bản. Sách cũng cung cấp danh mục đầy đủ các câu hỏi từ College Board/Khan Academy, sắp xếp theo loại và theo đề thi.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.