Câu hỏi yêu cầu phỏng đoán IELTS Speaking Part 3

Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂

Kinh nghiệm trả lời những câu hỏi phỏng đoán trong phần 3 IELTS Speaking, từ chấm bài cuối tuần vừa rồi.

Trong phần 3 có 1 kỹ năng các bạn có thể bị kiểm tra, hoặc người ta không cố ý kiểm tra nhưng tình huống yêu cầu phải thể hiện được đó là phỏng đoán (speculation), đây là khi câu hỏi hỏi về những thứ mình không biết, không có bằng chứng cụ thể, nhưng lại vẫn phải nói gì đó mang tính xây dựng, không thể chỉ nói “I don’t know.” Câu hỏi có thể về quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai. Ví dụ:

How expensive is it to go to sports events in your country?

Nếu mình không đi xem thể thao nhiều, không đủ để kết luận chung ở VN nó thế nào thì sao? Câu trả lời nhiều đứa mơ ước có thể tung ra chắc sẽ phải là God knows, next please! Nhưng không thể trả lời thế được, không có gì để chấm điểm, thái độ cũng làm người ta không có ấn tượng tốt.

Còn nếu không biết mà cố chứng tỏ mình biết tất, đưa ra một câu trả lời như là report lại thực tế để trả lời thẳng vào câu hỏi thì rất khó, sẽ kiểu như: Well, statistically, it’s average. UNESCO reported last week that the mean cost of a ticket for an adult in VN was 20 USD between 2000 and 2010, while that for a child blah blah… Hầu hết chúng ta không đưa ra được câu trả lời kiểu này, bịa thông tin kiểu bác học này có thể tự biến mình thành trò cười.

Vậy phải làm sao? Có thể tận dụng cơ hội thể hiện kỹ năng phỏng đoán bằng 2 bước:

1. Đoán câu trả lời thẳng vào vấn đề trước:

– Mình đoán câu trả lời là: I’m not sure, but eh eh, NO, I don’t think it costs too much. Không cần phải thật, vì là đoán mà, miễn là dấu hiệu ở bước 2 kết hợp logic với nó.

2. Trả lời xong thì phải giải thích tại sao mình trả lời như vậy. Mình đoán thì cũng phải có căn cứ, đó chính là các DẤU HIỆU làm căn cứ dẫn tới câu trả lời đó. Dấu hiệu này mình có thể bịa ra, miễn là về logic có thể dẫn tới câu trả lời bên trên. Nhớ dùng ngôn ngữ chỉ quan điểm, phỏng đoán vì đây là mình đoán, không phải đang report facts. Ví dụ:

I’m not particularly interested in any sports, but I’ve got a number of friends with average income but they can afford to go to sports events most weekends. So I guess ticket price shouldn’t be over the odds.

Facebook Comments
Administrator