Để đạt writing task 1 trên 7.5.

Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂

Với các bạn đã được nhận xét bài viết task 1 đạt 7.5 trở lên, nếu muốn tiếp tục improve, trên lớp thầy cô không có điều kiện để hướng dẫn kỹ các bạn vì phải phù hợp đa số các bạn khác, việc cần làm tiếp theo là tự đọc cho thật hiểu ngôn ngữ thống kê, mô tả dữ liệu.

Nhớ là không phải đọc để “rình rình” ăn sống nuốt tươi một vài cụm từ hay ho nào đó, sẽ không “làm gì” được nó đâu, mà phải đọc cho hiểu, cho ngấm kiến thức, để hiểu cách người ta nói về các con số sinh động ngoài cuộc sống, rồi khi đã thật tự tin có thể thử nghiệm trong các bài viết mới, thầy sẽ nhận xét, nếu tốt hơn thì áp dụng, nếu không thì vẫn viết như mức trước đó đã được nhận xét là OK.

Tài liệu ở đâu sẽ phù hợp cho writing trên 7.5 task 1? Sách IELTS và các bài viết mẫu không giúp các bạn được nữa đâu, đọc ngôn ngữ thực tế, đây là 1 nguồn: http://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language

Facebook Comments
Administrator