IELTS Preparation 7.5

IELTS Preparation 7.5

Courses Info

We have the leading experts in Academic English and IELTS test preparation in Vietnam. Minh Education has helped thousands of Vietnamese students improve their English language skills and achieve a desired test result.

IELTS Preparation 7.5 provides in-depth knowledge of the IELTS test and develops students language and test-taking strategies to an advanced level:

  • Advanced IELTS topics: art and architecture, society, finance and infrastructure
  • Task One writing: in-depth coverage of all chart and diagram types and multiple charts
  • Task Two writing: advanced question analysis and development of structure, use of complex language to express clear opinions and develop ideas
  • Reading: Advanced reading skills including dealing with difficult vocabulary and timing
  • Listening: Advanced listening skills to tackle all four sections with particular focus on sections 3 and 4.
  • Speaking: development of advanced fluency, planning and development skills
  • Analysis and application of band descriptors

Đặt mục tiêu rõ ràng và cố gắng.

Muốn học Tiếng Anh thành công, bạn phải tự hỏi mình xem đã đủ quyết tâm chưa. Thầy cô ở Minh Education dạy tôi như vậy, cho tôi động lực, và chỉ cho tôi cách làm rõ ràng từng bước, không còn mông lung, không còn sợ hãi. Ở Minh Education, tôi cảm thấy xung quanh là một môi trường giáo dục thực sự. Tại sao phải mất 4 năm các bạn sinh viên chuyên Anh của tôi mới đạt 5.0-5.5-6.0 IELTS? Sau 2 năm phải 8.0 rồi chứ! Tôi sắp đạt mục tiêu rồi, 1 năm nữa!
Hoa T(Hanoi Open University)

Facebook Comments