IELTS Preparation 6.5

IELTS Preparation 6.5

Courses Info

We have the leading experts in Academic English and IELTS test preparation in Vietnam. Minh Education has helped thousands of Vietnamese students improve their English language skills and achieve a desired test result.

IELTS Preparation 6.5 provides students with a thorough knowledge of the IELTS test structure, question types, and the language as well as test taking skills to solve them effectively

  • The more difficult topics on the IELTS test: environmental problems, technology and its impact on human life, the natural world and science, work and education, society and the emerging problems
  • Task One writing: thorough analysis of graphs, charts and tables, processes and maps questions
  • Task Two writing: comprehensive approaches to and language for different essays including advantages/disadvantages, problem/solution, agree/disagree
  • Reading: comprehensive development and practice of strategies for all question types including True / False / Not Given, multiple choice, sentence completion and summaries
  • Listening: thorough preparation for all four sections including gist and detailed listening skills and strategies
  • Speaking: Detailed approach to each part of the speaking test and integrated speaking practice and vocabulary development throughout the course
  • Familiarity with key points of band descriptors

Học vui, cũng hơi “căng”, nhưng rất hiệu quả.

Mình học được khoảng 10.000 từ mới trong 6 tháng với cách học ở Minh Education, tốc độ nhanh nhất, số từ quên ít nhất mình từng thấy trong 10 năm học Tiếng Anh của mình. Bây giờ với IELTS hay SAT thì từ vựng không còn là nỗi sợ. Mình cũng được rèn và thay đổi đáng kể khả năng tư duy tổng hợp, phân tích, và liên kết trong văn bản khi nghe, đọc. Những bài đọc khi được phân tích trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Với luyện thi không phải cứ làm nhiều đề là sẽ giỏi lên. Mình nói, viết cũng rõ ràng và logic hơn, không còn rối vì tội bất chấp nội dung cứ khoe ngữ pháp với từ vựng như trước. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của bản thân, câu nói yêu thích của mình là Try your best, and God will take care of the rest. – Bạn hãy cố gắng hết sức, Trời sẽ lo phần còn lại.
Thanh Vinh Nguyen (Nguyen Tat Thanh High School)

Facebook Comments