Thuong Thao Nguyen

Thuong Thao Nguyen
Teacher

Teaching is rewarding, and working with students is always a great joy. Each student has a different learning style, different motivation, and various other personal characteristics. The teacher’s job, I believe is not to see them as a whole, as we often label “class”, but is to see them as individuals, on only which base the teacher can see a student’s potentials and work out how to realize them.

Dạy học mang lại cho tôi hạnh phúc, bên học sinh lúc nào tôi cũng thấy vui. Mỗi bạn có một phong cách học khác nhau, có động lực khác nhau, và rất nhiều những điểm riêng khác. Tôi nghĩ nghề của giáo viên là không được coi các em như một tập hợp, mà chúng ta vẫn gọi là "lớp", mà phải coi các em là những cá nhân, riêng biệt. Chỉ như vậy mới nhìn ra tiềm năng ở mỗi học sinh, và tìm được ra cách biến tiềm năng thành khả năng thực sự.

Certificates

 

Facebook Comments
Courses
ID Course name Duration Timeline
TOEIC Preparation 40 hours -