IELTS UPDATES – ĐỀ MỚI NHẤT

Lưu ý: Cambridge có sử dụng lại đề đã thi, điều này cũng dễ hiểu, vì họ sẽ tiết kiệm được chi phí, nâng cao lợi nhuận. Đọc các đề bên dưới các bạn cũng có thể thấy đôi khi chúng lặp, lúc thì ở Pakistan, lúc thì ở Ấn Độ, v.v. Như vậy nếu chọn học tủ, bạn có thể trúng tủ, nhưng tốt hơn hết đừng chờ đợi điều đó vì khả năng lệch sẽ cao so với trúng. Nếu ở trường thầy cô giao đề cương chỉ có 15-20 câu hỏi thì Cambridge có hàng trăm bộ đề để chọn ngẫu nhiên.

Hãy coi các đề thi được cập nhật ở đây như là thử thách để tập dượt. Tâm lý chờ đợi may mắn triệt tiêu động lực, là kẻ thù của thành công. Thành công nhờ may mắn chỉ là nhất thời, chỉ có sự nỗ lực bền bỉ mới đưa bạn tiến xa. Các bạn được phù phép từ 2 lên 10 ở Hà Giang giả sử trót lọt sau này sẽ để lại dấu vết gì trên đời hay sẽ chỉ đơn giản là được bố mẹ thu xếp cho một trường công an/quân đội… để không phải dùng não, rồi ra trường lại được bố trí công việc không cần não, rồi cuộc đời là một chuỗi ngày lấy vài thứ từ tự nhiên vào cơ thể, thải ra một lượng không đổi, rồi qua đời?

Hãy luyện tập để sẵn sàng với bất cứ đề thi nào. Đề thi được cập nhật liên tục ở mục Comments cuối trang.

NB: Cambridge does recycle their tests, to reduce the cost, which is predictable, isn’t it? They are a “nonprofit” organization who are making handsome profits! (IELTS test fee in Vietnam is nearly 250 dollars, higher than the fee of all the other high stake standardized tests I know.)

So, if you narrow down to a small number of tests recently used and prepare for them, you have a chance one of them will turn up on your question book! It happened to my students in Hanoi. However, don’t dream of it, as the chance is low. Remember that even when the tests are recycled, Cambridge has hundreds, if not thousands, of them in the bank to choose one from. So, if you are targeting 20 tests, and Cambridge has, say, 400, your chance is 5%! Too bad.

Rather, you should read these questions to have a clear idea about the styles of the real IELTS questions, and then practice daily. This practice familiarizes you with the test, improve your vocabulary, grammar, speed, etc. This really helps in the exam, no matter what questions you’ll have to deal with.

Facebook Comments
Administrator