Macmillan’s Tips for IELTS

Macmillan’s Tips for IELTS

Sách giải thích cặn kẽ từng bước để giải quyết mọi dạng câu hỏi trong bài thi. Các hướng dẫn làm bài được chia nhỏ thành từng bước, cách giải thích dễ hiểu để người học có thể dễ dàng áp dụng. Tuy nhiên không có kèm các bài luyện tập, cần sử dụng thêm một bộ đề như Cambridge IELTS của NXB Cambridge.

Click “READ MORE” to see the download link at the end.

Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

CHÚ Ý

Rất ít xảy ra, nhưng nếu link ở cuối bài không thể download, chỉ mất 10 giây, vui lòng để lại tin nhắn ở mục Comment bên dưới, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Cám ơn bạn.

NB

It rarely happens, but in case the link doesn’t work, it shouldn’t take you more than 10 seconds to leave us a quick comment in the box below. We’ll fix it immediately. Thank you.

Link Download: Click vào đây.
Password: minh.edu.vn

Facebook Comments
Administrator