Chép chính tả: có tác dụng, nhưng không phải ai cũng … cắm đầu vào chép

Chép chính tả: có tác dụng, nhưng không phải ai cũng … cắm đầu vào chép

Các bài viết trong mục này ban đầu dành cho học sinh Minh Education, sau đó được đưa lên Blog hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho học sinh, thầy cô gần xa. Ngôn từ đôi khi không thật “mô phạm”, mong được thông cảm. 🙂

Chép chính tả giup các bạn quen tai với từ vựng mình ĐÃ HỌC là chính, chủ yếu dành cho các bạn mà hàng ngày đọc nhiều, nghe ít, xem ít. Dấu hiệu để nhận ra mình nên chép là bạn cầm lời thoại đọc thì không vấn đề gì nhưng vẫn lời thoại ấy người ta nói thì không vào tai.
Khi chép chính tả giúp nghe quen tai rồi thì vẫn rất cần kỹ năng nghe, hiểu loại câu hỏi, phương pháp làm mới có thể đạt điểm cao.
Chỉ các bạn ở level 6.5 Listening trở xuống mới nên chép chính tả. 7.0 trở lên cần luyện phương pháp làm bài, nếu cứ chép thì mãi cũng sẽ không lên được nữa.
Các bạn nào từ đầu học Tiếng Anh đã nghe nhiều, xem nhiều, nói nhiều tức là Tiếng Anh vào đường tai cũng như vào đường mắt (đọc) thì không nên chép làm gì.

Facebook Comments
Administrator